AXXOS Continuous Improvement Guide

Ni får en komplett pärmlösning integrerad i AXXOS OEE med förbättringsmetodiker som hjälper ert företag med rotorsaksanalyser och att identifiera och eliminera kroniska fel.

 • Få en väl beprövad instruktionsbok med metodiker som passar ert företag
 • Guidning i genomförandet av en systematisk analys av situationen samt skapandet av en styrplan för att förhindra att felet upprepas
 • Ni når alla mallar och diagram direkt från AXXOS OEE
 • Utbildning för två personer ingår

Pärmlösningen är som en uppslagsbok från A till Ö på hur man ska arbeta. Alla från operatörer till chefer har nytta av guiden i det dagliga arbetet. De stora fördelarna är att förbättringsarbetet blir metodiskt, strukturerat och standardiserat, säger Jens Krisat, TPM-koordinator på Seco Tools i Arboga

Rotorsaksanalys

Saknas kunskap och arbetssätt för hitta lösningar på problem i er produktion?

Metodiken används för att hitta rotorsaken till ett definierat problem och säkerställa att felet ej uppkommer igen. Metodiken kan användas enskilt och i grupp.

Innehåller bland annat

 • 7 QCT-verktyg
 • 5-Why
 • PDCA (Plan – Do – Check – Act)
 • Fiskbensanalys
 • Brainstorming
 • Insats/nytta matris
 • Endagsutbildning för två personer

Syftet med förbättringsguiden Rotorsaksanalys och utbildningen är att utövaren metodiskt ska kunna använda ett standardiserad arbetssätt för att följa upp en störning i produktionen, visualiserar sitt förbättringsarbete, analysera situationen, åtgärda eventuella problem samt att säkerställa att förbättringsresultatet bibehålls över tiden.

Efter utförd introduktionsutbildning och installation av förbättringsguiden i AXXOS OEE har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av rotorsaksanalys samt en verktygslåda med tydliga styrdokument hur de ska agera för att analysera och eliminera störningen.

MÅLGRUPP

Operatör, montör, produktionstekniker, underhållstekniker, förbättringsledare och servicepersonal.

Eliminera kroniska fel

Har ni ett standardiserat tillvägagångssätt att identifiera och eliminera kroniska fel i era flaskhalsprocesser?

Metodiken är mycket lämplig som analys vid återkommande haverier och korta stopp för att säkerställa förbättrat resultat. Metoden kan användas enskilt och i grupp.

Innehåller bland annat

 • 6 Sigma
 • Paretoanalys
 • Fiskbensdiagram
 • 5-Why
 • Brainstorming
 • Insats/nytta matris
 • Stratifieringsanalys
 • Tvådagarsutbildning för två personer

 

Guiden Eliminera kroniska fel samt utbildning blir ett stöd för att veta hur ni ska avgränsa förbättringsarbetet så att ni prioriterar rätt återkommande fel, hur ni systematiskt reducerar antalet fel för att komma i mål med förbättringsarbetet, samt skapar en styrplan för att säkerställa uppnådd förbättring.

Efter utförd utbildning och med hjälp av guiden har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av greenbeltsanalys genom 6-sigma metodiken.

 

MÅLGRUPP

Greenbelts, Produktionstekniker, underhållstekniker, produktionspersonal, LEAN/TPM kordinatorer.

Broschyr om AXXOS CIG

Vanliga frågor om AXXOS CIG

Ingår AXXOS Continuos Improvement Guide i AXXOS OEE?

Nej, AXXOS Continuos Improvement Guide är en option och ingår inte i AXXOS OEE.

Mer information?

Fyll i kontaktformuläret nedan så skickar vi mer information.

Var god vänta...